حسین صالحی گازرانی

حسین صالحی گازرانی

حسین صالحی گازرانی در ۹ ذیحجه سال ۱۳۰۸ ق / ۱۲۷۰ ش به دنیا آمد. پدرش در روستای زرنوشه و مادرش در شتریه به دنیا آمده بودند و پدرش پیش از سرایش اشعار این اثر درگذشته بود. دو برادر و دو خواهر نیز داشت که یکی از برادرهایش در نوجوانی درگذشت. هنگام نگارش کتاب، ۱۳۰۶ ش، دو پسر و دو دختر داشت و یکی از خواهرانش در عراق (اراک) و مادر و یکی دیگر از برادرانش در روستای زرنوشه ساکن بودند. صالحی در گازران سال ها به مکتب داری پرداخت و این جزوه یگانه اثر مکتوبی است که از او به یادگار مانده که نگارش آن را در ۳۶ سالگی به اتمام رسانده است. متأسفانه اطلاعات بیشتری از زندگی او و زمان درگذشتش در دست نیست.

کتاب های حسین صالحی گازرانی

جنگ شتریه فراهان