بیل کاتر

بیل کاتر

بیل کاتر هنرمندساکن بروکلین می باشد. او وقت خود را صرف آموزش هنر و موسیقی به کودکان می کند.

کتاب های بیل کاتر

بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟