مارکوس اوستروالدر

مارکوس اوستروالدر

مارکوس اوستروالدر (متولد 6 ژوئیه 1947 در شلیرن ، کانتون زوریخ) نویسنده کتاب کودک است و پیش از این به عنوان سردبیر ، طراح گرافیک و مدیر هنری در یک نشریه ی کتاب کودک کار می کرد.

کتاب های مارکوس اوستروالدر

بوبو در خانه ی مادربزرگ


بوبو در زمین بازی


بوبو در فروشگاه


بوبو در باغ وحش