اکبر ثبوت

اکبر ثبوت

اکبر ثبوت متولد ۱۳۲۴ خورشیدی در تهران، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی است. اکبر ثبوت در 1324 متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی به تحصیلات حوزوی روی آورد بعد از چند سال وارد دانشگاه تهران شد و در دو رشته فلسفه و حقوق فارغ‌التحصیل گردید.
پس از پایان دوره ابتدایی به تحصیلات حوزوی روی آورد بعد از چند سال وارد دانشگاه تهران شد و در دو رشته فلسفه و حقوق فارغ‌التحصیل گردید.
اکبر ثبوت، که خود از بستگان آقا بزرگ تهرانی، شاگرد آخوند خراسانی است، در کتابی مفصل با نام «دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش» مدعی شد که وی در دیدارهایی که باآقابزرگ تهرانی داشته، نظراتی از آخوند خراسانی را در ارتباط با ولایت فقیه و حاکمیت فقیهان بر جامعه، از او نوشته و ثبت کرده‌است. این نقل قول باعث بروز چالش‌ها و نقدهایی در رسانه‌ها و جامعه گردید.

کتاب های اکبر ثبوت

پیام فیلسوف