اردلان عطارپور

اردلان عطارپور

مرحوم اردلان عطارپور (1336 - 1396) از نویسندگان ادبیات و نشریات کشور بود که آثاری همچون هفت‌خط ز جام حافظ، اقتدا به کفر، توهم توطئه، درخت عقیم و... را از خود به یادگار گذاشته است.

کتاب های اردلان عطارپور

ادعای کسروی بر حافظ


مو، لای درز فلسفه


اقتدا به کفر


هفت خط ز جام حافظ