سعاد امیری

سعاد امیری

سعاد امیری (متولد 1951) نویسنده و معماری است که در شهر رام الله در کرانه باختری زندگی می کند. وی در دانشگاه آمریکایی بیروت ، دانشگاه میشیگان و دانشگاه ادینبورگ ، اسکاتلند معماری خوانده است. والدین وی از فلسطین به امان ، اردن رفتند. وی در آنجا بزرگ شد و برای تحصیل در رشته معماری به بیروت ، پایتخت لبنان رفت. هنگامی که در سال 1981 به عنوان یک مسافر به رام الله بازگشت ، با سلیم تماری که بعداً با او ازدواج کرد آشنا شد و در آنجا ماند. 


کتاب های سعاد امیری

شارون و مادرشوهرم