رضا خدری

رضا خدری

رضا خدری متولد سال 1329 در آبادان، دانش آموخته دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی است. وی با وجود اینکه از دبیرستان شرکت نفت آبادان دیپلم گرفت، روزنامه نگاری را ترجیح داده و تحت آموزش استادان بزرگی چون پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ایران و دیگران قرار گرفت و از دوران دانشجویی تحت نظر استاد بزرگ روزنامه نگاری عبدالرحمن فرامرزی تجربه کاری خود را شروع کرد.

کتاب های رضا خدری