فاطمه سادات افقه

فاطمه سادات افقه

فاطمه سادات افقه متولد سال 1362، از نویسندگانی است که بیشتر در حوزه مسائل اجتماعی زنان کتاب نوشته است. وی با توجه به نسبت خانوادگی که با مصطفی صدرزاده دارد کتابی با عنوان «قرار بی‌قرار» را نوشته است. از دیگر آثار این نویسنده می‌توان به «دو کبوتر در باد» و «از رویا» اشاره کرد.

کتاب های فاطمه سادات افقه

قرار بی قرار