رضا نقیب السادات

رضا نقیب السادات

دکتر سیدرضا نقیب‌السادات متولد سال 1342، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ارتباطات می باشد. وی دارای لیسانس علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی )، تهران ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب تهران، فوق لیسانس جامعه شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، فوق لیسانس تحقیق در ارتباطات اجتماعی، تهران دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، دکتری جامعه شناسی، تهران، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دکتری ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات، و دکتری زبانشناسی، دانشگاه پونا، هندوستان می باشد.

کتاب های رضا نقیب السادات