محمد میرشکرایی

محمد میرشکرایی

محمد میرشکرایی، (زاده سال ۱۳۲1 در شهر تفرش) پژوهشگر و نویسنده ایرانی در رشته ی مردم شناسی و مطالعات هنر است. بخشی از آثار او اختصاص به آیین‌های سوگواری دارد. محمد میرشکرایی در یلدای سال ۱۳۲1 در شهر تفرش متولد شد. پس از عزیمت به تهران دوره دبیرستان را در مدرسه شرف گذراند و انجمن ادبی را زیر نظر استاد «ابولقاسم جنتی عطایی» به همراه تنی چند از همکلاسی های خود بنیان گذاشت. در سال 1341 نیز کانون جوانان تفرش را دایر و نخستین دستنوشته های خود را با موضوعات فرهنگی و اجتماعی در نشریه آن منتشر کرد. وی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فرهنگ و زبان های باستانی و سپس دوره دکتری را در کشور تاجیکستان گذراند و در سال 13۵2 به استخدام مرکز مردم شناسی ایران در وزارت فرهنگ و هنر درآمد و مسئولیت حوزه مرکزی (شامل استان های امروزی تهران، قم، قزوین، و البرز) را عهده دار شد.

کتاب های محمد میرشکرایی

مردم شناسی موزه ها