جسی برایانت

جسی برایانت

جسی برایانت وایلدر دارای مدرک MAT (کارشناسی ارشد در آموزش) و کارشناسی ارشد ادبیات و بنیانگذار ، ناشر و ویراستار NEXUS ، مجموعه ای از کتاب های درسی میان رشته ای است که در دبیرستان های سراسر کشور استفاده می شود. او چندین کتاب درسی درباره هنر و تاریخ هنر نوشته و منتقد هنری نیز بوده است.

کتاب های جسی برایانت

تاریخ هنر