برندا هادینات

برندا هادینات

برندا هادینات هنرمند ، تصویرگر ، مربی هنر ، طراح برنامه درسی ، صاحب Drawspace.com و انتشارات Drawspace ، و نویسنده کتابهای آموزشی متعدد هنری است. برندا در سال 1952 در سنت جن نیوفاندلند متولد و در شهر کوچک کرنر بروک بزرگ شد.

کتاب های برندا هادینات

آموزش طراحی