ابوالفضل علی محمدی

ابوالفضل علی محمدی

ابوالفضل علی محمدی در شهریور ماه سال 1333 در روستای کشکسرای چشم به جهان گشود. او مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان می باشد.

کتاب های ابوالفضل علی محمدی