ژرژ پوله

ژرژ پوله

ژرژ پوله (Georges Poulet) در ۲۹ نوامبر ۱۹۰۲ در شهر لیژ بلژیک متولد شد و در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ در بروکسل چشم از جهان فروبست.
او پس از تدریس در دانشگاه‌های ادمبورگ و سپس ژان هاپلینز بالتیمور، از سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۹ به تدریس در دانشگاه زوریخ مشغول می‌شود و از همان‌جا عضویت خود را به «مکتب ژنو» اعلام می‌دارد، نامی که او خود بر آن می‌گذارد تا صحه بر آرا و نظریات دوستانش همچون مارسل ریموند، ژان روسه و ژان استاروبنسکی بگذارد.
هر چند پوله دیر شروع به نگارش و چاپ آثار خود کرد اما شمار کتاب‌های مهم او به حدی بود که بسیاری از منقدان او را منشأ رواج افکار نو و تحول اندیشه در قرن بیستم به حساب می‌آورند. او با انتشار آثار خود گام مهمی در جهت احیا نقد ادبی و نفی نقد سنتی و دانشگاهی برداشت و همین مسئله سبب شد بسیاری تولد نقد نو را متأثر از افکار و اندیشه‌های او بدانند.

کتاب های ژرژ پوله

آگاهی نقد