داگ مکنزی مور

داگ مکنزی مور

بیش از سه دهه دکتر داگ مک کنزی موهر در تلاش است دانش علمی در مورد تغییر رفتار را در طراحی و تحویل برنامه های جامعه بگنجاند. وی بنیانگذار بازاریابی اجتماعی مبتنی بر جامعه و نویسنده / هم نویسنده سه کتاب در این زمینه است. یکی از این کتابها توسط مجله تایم توصیه شده است و برای کسانی که برنامه هایی برای محافظت از محیط زیست، ارتقا سلامت عمومی و جلوگیری از آسیب دیدگی ارائه می دهند، به مطالعه لازم می پردازد. کارهای وی در نیویورک تایمز به نمایش در آمده است و وی دریافت کننده جایزه افتتاحیه کنفرانس بازاریابی اجتماعی جهانی برای مشارکت در زمینه بازاریابی اجتماعی و جایزه افتتاحیه انجمن روانشناسی آمریکا برای نوآوری در روانشناسی محیط است. وی سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی بین المللی را برای بیش از 70،000 شرکت کننده ارائه داده است.

کتاب های داگ مکنزی مور

پرورش رفتار پایدار