هانو هارت

هانو هارت

هانو هاردت (Hanno Hardt) (1934 - 2011) استاد روزنامه نگاری و ارتباط جمعی جان اف موری در دانشگاه آیووا بود، وی 33 سال تا زمان بازنشستگی در سال 2002 تدریس داشت.

کتاب های هانو هارت

مطالعات انتقادی ارتباطات