باربی زلایزر

باربی زلایزر

باربی زلايزر (متولد: 1 ژانویه 1954) روزنامه‌نگار سابق، استاد ارتباطات ریموند ویلیامز، و مدیر برنامه پژوهشگران در فرهنگ و ارتباطات، در مدرسه آننبرگ برای ارتباطات در دانشگاه پنسیلوانیا است.

کتاب های باربی زلایزر