رابین هانل

رابین هانل

رابین اریک هانل (متولد 25 مارس 1946) اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی پورتلند است. وی سالها استاد دانشگاه آمریكا بود و در بسیاری از نقاط جهان به مشاوره در زمینه مسائل اقتصادی سفر می كرد. وی بیشتر به خاطر کار در اقتصاد مشارکتی با مایکل آلبرت سردبیر مجله Z شناخته شده است.

کتاب های رابین هانل

بدیل های سرمایه داری


عدالت اقتصادی و دموکراسی