رضا فاضلی

رضا فاضلی

رضا فاضلی دکتری جامعه شناسی با گرایش علم و مطالعه آموزش عالی دارای13 سال سابقه عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و مسئولیتهای اداری و پژوهشی در کارنامه کاری برای من افتخاری ارزشمند آثار انتشار یافته:ترچمه 4کتاب و تالیف 1 کتاب است که این همه با همکاری دانشمندان نام آشنا در فلسفه علم و علوم اجتماعی بوده استالف)سوابق اجرايي و علمي 1-مدير دفتر مطالعات و برنا مه ريزي پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي2-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1371 تاسال 13833-عضو شوراي پژوهشي اداره كل تعاون استان مركزی4-دبير تبصره 3 قانون بودجه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزيعضو هيات تحريريه خبر گزاري ايسكا نيوز ( خبر گذاري دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي)5-ب) سوابق مديريت طرحهاي پژوهشي1-طرح سير تحول آموزش عالي در كشور هاي اسلامي(كارفرما شوراي عالي انقلاب فرهنگي) 2-طرح ساماندهي بازارچه سيد اسماعيل تهران ( كارفرما مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر داري تهران3-طرح ارزيابي استفاده از تاكسبمتر در تهران(كارفرما مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر داري تهران4-طرح آثار درون و برون سازماني تعطيلي شهرداريهاي تهران(كارفرما مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر داري تهران)ج) سوابق ترجمه و تاليف 5 کتاب ذیل:1-ترجمه كتاب روشهاي پژوهش در علوم اجتماعي تاليف ديويد نچمياس و چاوا فرانكفورد نچمياس انتشارات سروش با همكاري دكتر فاضل لاريجاني تهرا 1381 )2-جهاني شدن آموزش عالي ، مجموعه مقالات سمينار دانشگاه لنكستر ، تهران انتشارات سروش ، سال 13863-دانشگاه سازماني امروزين ، تاليف آلفونسو بورو رو كابال ،انتشارات يونسكو و به دو زبان انگليسي و فرانسوي ، تهران انتشارات علمي با همكاري دكتر غلامعباس توسلي سال 13864-تكنولوژي اطلاعات در دانشگاههاي ايران تاليف دكتر رضا فاضلي در دست چاپد) مقالات 1-روشهاي تامين منابع مالي بخش پژوهش كشور همايش دانشگاه علم و صنعت ايران 2-بررسي تطبيقي ساختارهاي پژوهشي كشورهاي مختلف جهان همايش دانشگاه علم و صنعت ايرانتكنولوژي اطلاعات در دانشگا هاي ايران فصلنامه توليد علم 4-آينده علم و تكنولوژي در ايران و جهان همايش مركز راهبردي مجمع تشخيص مصلحت ايران5-شناخت آسيبهاي فرهنگي محله سيد اسماعيل تهران همايش توسعه محله اي6-دو مقاله در کنفرانس یادگیری 2001 در یونان با همکاری دکتر فاضل لاریجانی یکی آینده آموزش عالی در ایران و دیگری مالکیت معنوی در ایران7-دريافت لوح تقدير از ريس مجلس وقت به مناسبت برگزيده شدن كتاب روشهاي پژوهش در علوم اجتماعي در كتاب سال دانشجويي در زمان دانشجويي در مقطع دكتري.

کتاب های رضا فاضلی