دانیون برینکلی

دانیون برینکلی

دانیون برینکلی (متولد: 20 ژوئیه 1950) نویسنده نیویورک تایمز و پرفروش ترین کتابهای بین المللی است که توسط نور نجات داده شده و در نور در آرامش است. کتاب ها، تورها و سخنرانی های او، با همسرش کاترین، آگاهی مردم را در سراسر جهان متحول کرده است.

کتاب های دانیون برینکلی

نور نجاتبخش