گیلبرتو سرا والی

گیلبرتو سرا والی

گیلبرتو سراوالی تا زمان بازنشستگی استاد كامل اقتصاد توسعه در دانشگاه پارما (ایتالیا) بود و همچنین در دانشگاه كالیفرنیا (بركلی ، ایالات متحده) به تدریس پرداخت و مدرسه مسكونی "Fondazione Nitti" را در زمینه مطالعات پیشرفته در سیاست های توسعه هدایت كرد.

کتاب های گیلبرتو سرا والی