جووانی اریگی

جووانی اریگی

جیووانی آریگی (7 ژوئیه 1937-18 ژوئن 2009) اقتصاددان ، جامعه شناس و تحلیلگر سیستم های جهانی ایتالیایی ، از 1998 استاد جامعه شناسی در دانشگاه جان هاپکینز بود. آثار او به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است.

کتاب های جووانی اریگی

آدام اسمیت در پکن