رابرت برنر

رابرت برنر

رابرت پل برنر (متولد 28 نوامبر 1943) استاد برجسته تاریخ و مدیر مرکز تئوری اجتماعی و تاریخ مقایسه ای در UCLA، سردبیر مجله سوسیالیستی علیه جریان و عضو کمیته تحریریه New Left Review است. علایق تحقیق او تاریخ اولیه اروپای مدرن، تاریخ اقتصادی، اجتماعی و مذهبی؛ تاریخ کشاورزی نظریه اجتماعی / مارکسیسم؛ و تودور - استوارت انگلیس است.

کتاب های رابرت برنر