ژان دوتور

ژان دوتور

ژان گوئنل دوتور (14 ژانویه 1920 - 17 ژانویه 2011) رمان نویس فرانسوی بود. دوتور در پاریس متولد شد. مادرش وقتی هفت ساله بود درگذشت. در بیست سالگی ، پانزده روز پس از حمله آلمان به فرانسه در جنگ جهانی دوم ، به اسارت درآمد. وی شش هفته بعد فرار كرد و به پاریس بازگشت و در آنجا در دانشگاه سوربن فلسفه آموخت.

کتاب های ژان دوتور

خاطرات پس از مرگ