صفاءالدین تبرائیان

صفاءالدین تبرائیان

صفاءالدین تبرائیان در 17 شهریور 1339 در کاظمین متولد شد. ایشان در چهار ایستگاه تحصیل نموده است: عراق، ایران، لبنان و سوریه. آخرین چیزی را که به صورت آکادمیک دنبال کرده است دوره دکترا بود که در بیروت گذرانده و فارغ التحصیل «الاثار الشرقیه» می باشد، همان کرسی ای که پروفسور ادوارد سعید آن را بنیان گذاشت و ایشان به عنوان شرق شناسی از آن نام می برند.

کتاب های صفاءالدین تبرائیان