رابرت نیزبت

رابرت نیزبت

رابرت الكساندر نیزبت(30 سپتامبر 1913 - 9 سپتامبر 1996) جامعه شناس آمریكایی ، استاد دانشگاه كالیفرنیا ، بركلی ، معاون دانشگاه كالیفرنیا ، ریورساید و استاد دانشگاه کلمبیا است. تحصیلات وی در دانشگاه کالیفرنیا برکلی با درجه دکترا در جامعه شناسی در سال 1939 به پایان رسید.

کتاب های رابرت نیزبت

محافظه کاری