دبورا ویریک

دبورا ویریک

دکتر دبورا بیکر ویریک دکترای خود را در رشته زبان انگلیسی از دانشگاه دوک ، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی ، و لیسانسش در تاریخ هنر را از دانشگاه دوک دریافت کرده. دکتر ویریک در حال حاضر در کارولینای شمالی ساکن است و استاد انگلیسی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی بوده است.

کتاب های دبورا ویریک

فانون