کریستوفر کول وانت

کریستوفر کول وانت

کریستوفر کول-وانت مدیر برنامه کارشناسی ارشد تئوری و فلسفه هنر در کالج هنر و طراحی مرکز سنت مارتین است. او همچنین نویسنده می باشد.

کتاب های کریستوفر کول وانت

اسلاوی ژیژک


فلسفه قاره ای


زیباشناسی