بوریس وازیمن

بوریس وازیمن

بوريس وازيمن (Boris Wiseman) (06.11.1967) دکترای خود را از کالج کینگ لندن (1998) ، مدرک معتبر دیپلمات ایتودس از سوربن نوول - پارس سوم (1993) و لیسانس خود را در فرانسه ، مردم شناسی تابعه (افتخارات کلاس اول) از کالج کینگ لندن و دانشکده اقتصاد لندن (1991) دریافت کرد. وی از سال 1991 تا 1993 در خارج از کشور در Ecole normale (Ulm) ساکن بود.

کتاب های بوریس وازیمن

لوی استروس