کریستف آندره

کریستف آندره

کریستف آندره روانپزشک فرانسوی و نویسنده است که سال ها مدیتیشن را تمرین کرده است. او گروه‌های مدیتیشن را در بیمارستان سنت آن پاریس راه‌اندازی می‌کند و به مردم کمک می‌کند تا خود را از رنج رهایی بخشند و از زندگی خود لذت ببرند.

کتاب های کریستف آندره

من ذهن آگاه هستم


اسرار روان درمان گرها