استفان گارنیه

استفان گارنیه

استفان گارنیه، نویسنده ای فرانسوی است. او علاوه بر خلق مقاله، به نوشتن رمان، اخبار و مطالب طنزآمیز می پردازد و در تاریخ نگاری نیز فعالیت هایی داشته است. گارنیه در لیون فرانسه زندگی می کند و قبل از آغاز نویسندگی، شغل های زیادی را تجربه کرده بود.

کتاب های استفان گارنیه

گربه راهنمای ما