آرون جیمز

آرون جیمز

آرون جیمز، نویسنده ای آمریکایی است. جیمز مدرک دکتری خود را از دانشگاه هاروارد گرفته و استاد فلسفه ی دانشگاه کالیفرنیا است. او همچنین به عنوان استاد مهمان در دانشگاه نیویورک تدریس کرده و در زمینه ی اقتصاد نیز فعالیت می کند.

کتاب های آرون جیمز

بیشعورها