پاملا آیرین اریکسن

پاملا آیرین اریکسن

پاملا آيرين اریکسون (متولد 12 آوریل 1951) یک انسان شناس پزشکی است. دارنده دکترای Dr.H.H (بهداشت عمومی ، UCLA 1988) و دکترای علمی (انسان شناسی، SUNY بوفالو 1993) ، وی استاد انسان شناسی و پزشکی عمومی در دانشگاه کانتیکت، استورس است. سردبیر سابق مجله علمی Medical Anthropology Quarterly، بیشتر تحقیقات وی در زمینه بهداشت باروری در میان دختران و زنان جوان اسپانیایی تبار بوده است. کتاب برجسته او در سال 1998 در زمینه انتشار فرزند نوجوان Latina در شرق لس آنجلس در میان انتشارات حاصل از این تحقیقات برجسته است. اریکسون همچنین در نپال ، فیلیپین ، هند و اکوادور کارهای میدانی انجام داده است و این کار در کتاب درسی او به نام Ethnomedicine منعکس شده است. اریکسون یکی از اعضای انجمن مردم شناسی آمریکا و انجمن انسان شناسی کاربردی همچنین در شورای حاکم بر بخش خانواده و بهداشت باروری انجمن بهداشت عمومی آمریکا خدمت کرده است. علاوه بر این، وی با مریل سینگر از مجموعه کتاب های پیشرفت در انسان شناسی پزشکی انتقادی با راتلج، سردبیر مشترک است.

کتاب های پاملا آیرین اریکسن

قوم پزشکی