نوسان اس یانوفسکس

نوسان اس یانوفسکس

نوسان اس يانوفسكس (Noson S. Yanofsky) استاد گروه کامپیوتر و علوم اطلاعات در کالج بروکلین و مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک است. وی یکی از نویسندگان محاسبات کوانتومی برای دانشمندان رایانه است.

کتاب های نوسان اس یانوفسکس

فراسوی مرزهای استدلال