ژوزف شوارتز

ژوزف شوارتز

جوزف شوارتز روان درمانگر و نویسنده روانکاوی و همچنین نویسنده انیشتین برای مبتدیان است. وی در دانشگاه های کلمبیا و دانشگاه نیویورک ، فیزیک و روانپزشکی تدریس کرده است و از سال 1983 ، وی درمانگری بالینی در لندن انجام می دهد.

کتاب های ژوزف شوارتز

اینشتین