ادوین آرلینگتون رابینسون

ادوین آرلینگتون رابینسون

ادوین آرلینگتون رابینسون (Edwin Arlington Robinson) شاعر آمریکایی است که به خاطر آثارش سه بار جایزه پولیتزر را تصاحب کرد. شهرت او از جهت اشعار داستانی بلند و تصاویر عینی مبتنی بر روانشناسی از شخصیت‌های انگلستان نو است که معمولاً در قالب شعر سپید ترسیم شده‌اند. اشعار او پلی است بین ویتمن و دیکینسن و شاعران نوگرا ی سدهٔ بیستم.

کتاب های ادوین آرلینگتون رابینسون

بانوی گندمگون من