علی صالحی

علی صالحی

علی صالحی، نویسنده‌ و پزشک، متولد 1349 در شهرستان دشتستان استان بوشهر است.

کتاب های علی صالحی

لکه های گل


پاس عطش


یزله در غبار


مسئله زن ها بودند