لرن ادن

لرن ادن

 لرن ادن (LAUREN EDEN) نویسنده ای است از ملبورن، استرالیا، که کار نوشتن خود را با ارسال درخواست های روزمره خود درباره زندگی و عشق در حساب محبوب اینستاگرام of yesteryear آغاز کرد. اولین کتاب شعر لرن، با نام های گذشته، در سال 2016 خود چاپ شد و به دلیل خطوط کوتاه، زیرک و کوتاه آن مورد ستایش قرار گرفت.

کتاب های لرن ادن

او قصه ی من نبود