محمدجعفر غفرانی

محمدجعفر غفرانی

اينجانب محمّد جعفر غفراني در کنار دروس حوزوی  (تا سطح دو)  و تلّمذ تفسیر از دو مفسّر عالیقدر در حوزه علمیة مشهد، کارشناسي را در رشتة زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسي مشهد و مدرسه عالي ترجمه تهران، و رشتة الهیات را در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و ارشد آنرا در دوره تربیت مدرس شهید مفتح و دورة عالي آن را هم به عنوان مدرس الهیات گذراندهام.
با عنوان دبیر آموزش و پرورش، مدرس تربیت معلم و مدرس نهاد رهبری در دانشگاهها، بیش از 39 سال است که دروس معارف، اخلاق، احکام و علوم قرآني، مباحث ازدواج اسلامي، مقام زن از منظر قرآن و مسائل جوانان و خانواده را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي، آزاد، نظامي، انتظامي، پیام نور، مراکز سپاه و بسیج، تربیت معلم و آموزش ضمن خدمتِ مناطقِ مختلف آموزش و پرورش تهران و شهرستانها و برخي ادارات و حوزه های علمیه تهران و شهرستان ها و فرهنگسراها تدريس کرده و اکنون بازنشسته ­ام اما کلاسهايم در مراکز دانشگاهی و مراکز مختلف ادامه دارد.
بعد از ترجمة کتاب « المنهج القويم »، کتابهای: » ازدواج چرا« ، » ازدواج چگونه« ،« فردای ازدواج »، »  مهارتهای زندگي «،» از سیادت تا وزارت« ،» عشق و اختلاف «،» هنر همسرشناسي «،« کودک و ادب «،» کودک و خانواده «،» چهارديواری درکف آسمان « چاپ شده­اند و حدودِ صد جزوة پژوهشي هم در موضوعات قرآني و خانوادگي و اجتماعي و پنجاه لوح فشرده با عناوين: » زن و خانواده از منظر قرآن «،» روانشناسي تربیتي «،» مراحل رشد و شکوفايي «،» اعتماد چرا و چگونه «،» مردم شناسي از نظر وحي «،» خودشناسي از نظر وحي «،» حريم مهر »،» قداست زن «،» گُلواژه­های نماز و نیايش «،» هنر مهرورزی «،» هنر مقاومت و ايستادگي «،» جایگاه و حريم بیت  «و دهها عنوان ديگر به دانشجويان و بانوان و جوانان و والدين محترم ارائه شده است.
با برخي از مجلات و روزنامه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامي نیز همکاری داشته و دارم.
از خداوند مهربان توفیق انجام وظیفه بیشتر و أحسن الحال را برای تمام مومنین مسئلت دارم و امیدوارم در گسترش مفاهیم قرآني و تعالیم اسلامي و زمینه سازی ظهور آخرين حجت الهي (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) و در استقرار عدالت و أمنیت جهاني سهیم باشم.

کتاب های محمدجعفر غفرانی