پاتریشیا پتن

پاتریشیا پتن

 پاتریشیا پتن (Patricia Patton) نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های پاتریشیا پتن

هنر برقراری روابط موثر