ویرجینیا پی ریچموند

ویرجینیا پی ریچموند

ویرجینیا پک ریچموند محقق و استاد برجسته در زمینه ارتباطات انسانی است. او کتابهایی در رابطه با مباحثی از جمله صحبت های عمومی، سازمانی، غیر کلامی، آموزشی و ترسناک نوشته است. او همچنین نویسنده یا همکار نویسنده بسیاری از فصل های کتاب و مقالات تحقیقاتی است که در آن نویسنده ارشد بوده است. 

کتاب های ویرجینیا پی ریچموند

رفتار غیرکلامی