کارولین. ام آلدوین

کارولین. ام آلدوین

کارولین آلدوین، استاد توسعه انسانی و علوم خانواده است. او دکترای خود را در زمینه رشد و پیری بزرگسالان از دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو دریافت کرد و یک دانشجوی فوق دکتری در UC Irvine بود. او قبلاً استاد UC Davis بود. او با مطالعه بیش از 90 مقاله و فصل، نحوه تأثیر عوامل روانی-اجتماعی بر سلامتی، به ویژه در زندگی بعدی را مطالعه کرده و سه کتاب در زمینه استرس، مقابله، سلامتی و پیری مطلوب تألیف یا ویرایش کرده است.

کتاب های کارولین. ام آلدوین

دیدگاه کل نگر درباره استرس