استیون سافرن

استیون سافرن

دکتر استیون ای سافرن دانشیار برنامه درمان شناختی رفتاری و مدیر خدمات پزشکی رفتاری در بیمارستان عمومی ماساچوست و استادیار روانشناسی در دانشکده پزشکی هاروارد است.

کتاب های استیون سافرن