دن ولز

دن ولز

دن ولز، زاده ی 4 مارس 1977، نویسنده ای آمریکایی است.
ولز در دانشگاه بریگام یانگ به تحصیل در رشته ی زبان انگلیسی پرداخت. او اولین رمان حرفه ای خود را در بیست و دو سالگی به اتمام رساند. ولز اکنون در ایالت یوتا زندگی می کند.

کتاب های دن ولز