مصطفی رضیئی

مصطفی رضیئی

مصطفی رضیئی مترجم جوان و پرکار مشهدی، متولد ۱۳۶۳ است و حجم آثاری که تا به امروز ترجمه کرده و در دست انتشار دارد، در قیاس با سن و سال اش، شگفتی برانگیز است. او در کنار ترجمه، روزنامه نگاری هم کرده و دستی هم در شعر دارد.او تا کنون، رمان های «خواهر خوانده»، «تحسین گر مرموز» و «اعتراف» نوشته آر. ال. استاین را در حوزه رمان نوجوانان منتشرکرده است. وی پیش از این، کتاب « خدا حفظتان کند دکتر که وارکیان» را منتشر کرد که می توان گفت اولین کتاب جدی وی بود که موفق به انتشار آن شد.

کتاب های مصطفی رضیئی

بچه برفی


خیابان هراس 10 (تماس اشتباه)


اعتراف


بیدار نمان


خرد جمعی


خدا حفظتان کند دکتر کوارکیان


خانه تعطیلات


رموز مهتاب


بازی های تولد


تحسین گر مرموز


کتاب وحشت 1


پدر و مادرها هم آدم اند