مصطفی رضیئی

مصطفی رضیئی

مصطفی رضیئی مترجم جوان و پرکار مشهدی، متولد ۱۳۶۳ است و حجم آثاری که تا به امروز ترجمه کرده و در دست انتشار دارد، در قیاس با سن و سال اش، شگفتی برانگیز است. او در کنار ترجمه، روزنامه نگاری هم کرده و دستی هم در شعر دارد.او تا کنون، رمان های «خواهر خوانده»، «تحسین گر مرموز» و «اعتراف» نوشته آر. ال. استاین را در حوزه رمان نوجوانان منتشرکرده است. وی پیش از این، کتاب « خدا حفظتان کند دکتر که وارکیان» را منتشر کرد که می توان گفت اولین کتاب جدی وی بود که موفق به انتشار آن شد.

کتاب های مصطفی رضیئی