کیم یونگ ها

کیم یونگ ها

کیم یونگ ها نویسنده‌ی کره‌ای متولد 1968 است

کتاب های کیم یونگ ها

خاطرات یک آدمکش