دبلیو چان کیم

دبلیو چان کیم

دبلیو چان کیم، زاده ی سال 1951، استاد دانشگاه، تئوریسین تجارت و نویسنده ای کره ای است. کیم در مدرسه ی تجارت راس تحصیل کرد و در همین آموزشگاه به تدریس روی آورد. او تا به حال عضو هئیت مدیره ی چندین شرکت بین المللی بوده و در انجمن اقتصاد جهانی نیز فعالیت مستمر داشته است.

کتاب های دبلیو چان کیم

حرکت به سوی اقیانوس آبی