حسین شرفخانلو

حسین شرفخانلو

حسین شرفخانلو متولد سال 1361، معاون فرهنگی و ورزشی شهردار خوی می باشد.

کتاب های حسین شرفخانلو

قصه قبرستون


امین آراء