مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

گاندی، زاده ی 2 اکتبر 1869 و درگذشته ی 30 ژانویه ی 1948، رهبر سیاسی و معنوی هند بود که مردم این کشور را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد.گاندی در گجرات هند به دنیا آمد و در سیزده سالگی با دختری همسن خود ازدواج کرد. گاندی برای وحدت میان مسلمانان و هندوهای هند، یک ماه روزه گرفت و در رژه ی نمک به همراه چند صد هزار هندی، 400 کیلومتر راه پیمود تا از آب دریا نمک بگیرد و با این عمل، قانون مالیات نمک را بی اعتبار سازد. این مبارزه با دعوت هندی ها برای تحریم کالاهای انگلیسی بود و با بازتاب جهانی رو به رو شد و نهایتا انگلیسی ها مجبور به مذاکره شدند. سرانجام مردم هندوستان با رهبری گاندی توانستند استقلال کشورشان را در سال 1947 به دست آورند.

کتاب های مهاتما گاندی

گاندی


خدا آن گونه که من می فهمم


نیایش (گاندی)


این است مذهب من


همه مردم برادرند


گاندی