آندریان تئودورو

آندریان تئودورو

آندریان تئودورو نویسنده ای مسیحی مانند جوئل اوستین، جان ماکسول، ریک وارن، جوزف پرنس، زیگ زیگلار، جویس میر و تری ساول فوی است. مأموریت او در زندگی روشن سازی، ایجاد انگیزه، الهام بخشیدن و کمک به دیگران برای داشتن زندگی با کیفیت، شاد، آرام، مثبت و تحقق یافته است.

کتاب های آندریان تئودورو

نیروی انرژی مثبت